English homepage

Recht in beweging

Kantoor Houben & van Dijck AdvocatenOns rechtssysteem is voortdurend in beweging. Als rechtzoekende wilt u de veranderingen in het systeem voor zijn en adequaat kunnen reageren op dat wat op u afkomt. Daarbij wilt u verzekerd zijn van juridische ondersteuning op hoog niveau. Dat vraagt om een actieve opstelling door uw advocaat. Uw advocaat moet vertrouwd zijn met de dynamiek van het rechtsbedrijf. Dat vergt intelligentie, inzicht, teamgeest, snelheid.

 

De advocaten van Houben & Van Dijck Advocaten, gevestigd in Eindhoven, zijn zich daarvan bewust en werken voortdurend aan het op peil houden en verbeteren van hun vaardigheden. Recht in beweging vormt voor hen de ultieme uitdaging.

 

 

 

 

 

Matiging van een contractuele boete

De rechter doet dit niet vanzelf, u moet er om vragen!

Lees verder >>

Advies Raad van State over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer strekkende tot herziening van het partneralimentatiestelsel. Eerder schreef ik hier een artikel over op deze website.

 

De Raad van State adviseert (kortweg) om het initiatiefwetsvoorstel te heroverwegen. 

Lees verder >>

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

In de wet is het omgangsrecht van grootouders in tegenstelling tot andere Europese landen niet verankerd. Waar een juridische ouder het recht op omgang heeft, heeft een grootouder dat dus niet. Wel kan de rechter op verzoek van degenen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan een omgangsregeling vaststellen. Grootouders kunnen de rechter dus verzoeken om een omgangsregeling met hun kleinkind vast te stellen, mits zij in een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ tot het kind staan.

Lees verder >>

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing: waarom, wanneer en hoe?

De (voorlopige) ondertoezichtstelling van een minderjarig kind en de (gedwongen) uithuisplaatsing zijn kinderbeschermingsmaatregelen die hun wettelijke grondslag vinden in het Burgerlijk Wetboek. In welke gevallen kan een kind onder toezicht worden gesteld en wanneer kan de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing verlenen?

Lees verder >>

Wanneer kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding bij een ontslag?

In sommige gevallen kan de ontslagen werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Deze vergoeding kan worden toegekend indien het ontslag is ingegeven door (ernstig) verwijtbaar handelen ofwel een nalaten zijdens de werkgever. Er moet vanuit worden gegaan dat dit zich enkel voordoet in uitzonderlijke gevallen.

Lees verder >>

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Bijna een jaar geleden hebben D66, PvdA en VVD een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met het doel om het wettelijke stelsel van partneralimentatie te herzien. Volgens de initiatiefnemers is het tijd voor een nieuwe regeling die aansluit bij de huidige opvattingen over scheiden en de mate waarin ex-partners in staat moeten worden geacht om na een scheiding in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Lees verder >>

123457
^ Naar boven