ACTUEEL

proceskosten
Proceskosten in familiezaken

 Wie een procedure verliest moet alle proceskosten betalen…. Toch? Ik krijg veel vragen over de kosten van een gerechtelijke procedure en wie deze kosten moet betalen als er een procedure wordt verloren. Zeker als er sprake is van ongelijkheid in de financiële middelen van de partijen rijst vaak de vraag of de proceskosten bij winst kunnen worden afgewenteld op de wederpartij.

volunteer-1546954_960_720
Experimenteren onder de Participatiewet

Op 1 maart 2017 is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in werking getreden. Op basis van dit besluit kunnen gemeenten een verzoek indienen om te worden aangewezen om te mogen experimenteren met de Participatiewet. Een van de voorwaarden daarvoor, is dat gemeenten de Participatiewet rechtmatig uitvoeren. De Participatiewet bevat onder andere bepalingen met betrekking tot de aan bijstandsgerechtigden op te dragen tegenprestatie.

gezin
Kinderalimentatie en de nieuwe partner

In de praktijk komt vaak de vraag of de alimentatiebijdrage wijzigt zodra één van de twee ex-partners een nieuwe partner krijgt.  Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Het hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Is er een nieuwe partner aan de zijde van de alimentatiebetaler of aan de zijde van de alimentatieontvanger? En zijn de kersverse partners alleen verliefd, verloofd of ook… getrouwd?

1 2 17