Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

CIVIEL RECHT

“Van gelijk hebben naar gelijk krijgen…”

Civiel recht is een verzamelterm voor het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of  burgers en bedrijven.

Elke advocaat bij Houben & Van Dijck Advocaten heeft zijn eigen specialisme. Er is altijd een advocaat  die u deskundig kan helpen. Binnen de sectie civiel recht kunnen wij u bijstaan in de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en erfrecht

Mocht u twijfelen of uw kwestie binnen één van deze rechtsgebieden valt of heeft u te maken met een conflict, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Indien u in een conflictsituatie terecht komt of dreigt te komen, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. In een vroeg stadium kunt u nog op voorhand geadviseerd worden zodat een procedure wellicht wordt voorkomen. Indien een procedure toch onafwendbaar is, zal de weg naar de rechtbank niet worden geschuwd. Dan bepalen we samen met u de strategie om het best haalbare resultaat voor u te bereiken.

terug naar de andere secties

Team Civielrecht
Marc Houben
advocaat / directeur
Felix Drykoningen
advocaat
Wilke Maas-van Weert
advocaat
Roanne IJff
advocaat
+31648778740
aannemer
Vervangende schadevergoeding bij bouwwerkzaamheden

Bij bouwwerkzaamheden kan weleens iets misgaan. De elektriciteit is onjuist aangelegd, houten vloeren liggen scheef of gaan spelen, tegels breken of laten los, er komen scheurtjes in betonnen constructies en ga zo maar door. Niet zelden eist de opdrachtgever dan een schadevergoeding maar kan dit wel zo maar?

brief
Ondernemers opgelet: strikte eisen aan de 14-dagen aanmaning!

In de praktijk blijkt er nogal wat onduidelijkheid te zijn over de vraag wanneer de 14-dagentermijn begint te lopen. Volgens de wet vangt de 14-dagentermijn aan op de dag na de aanmaning. De Hoge Raad heeft zich inmiddels over deze vraag uitgelaten en bepaald dat de 14-dagentermijn aanvangt op de dag na de dag waarop de brief door de schuldenaar is ontvangen. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met dagen waarop geen post wordt bezorgd (zondagen, maandagen en officiële feestdagen).

landje pik
Strookje grond en verjaring, pas op!

In de wet is bepaald dat de bezitter te kwader trouw eigenaar wordt wanneer hij gedurende een onafgebroken periode van 20 jaren het bezit heeft gehad. In een recente uitspraak van de Hoge Raad, (24 februari 2017, ECLI:NL:HR2017:309) heeft de Hoge Raad echter duidelijk aangegeven dat daarmee de kous niet af hoeft te zijn.

makelaar
Makelaar aansprakelijk

Een makelaar kan gehouden zijn om een koper van een woning te adviseren een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, als de staat van de woning daartoe aanleiding geeft. Het niet geven van een dergelijk advies kan leiden tot aansprakelijkheid van de makelaar voor de schade als gevolg van de zichtbare gebreken in die woning.

1 2 5
LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com