Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

“Het gaat om meer dan het recht alleen….”

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen, zoals echtscheiding, alimentatie en omgang.  Het personen- en familierecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht en fiscaal recht. De advocaten van deze sectie werken daarom, indien nodig, met de andere secties samen.

Voor bijna elke zaak in het personen- en familierecht is de bijstand van een advocaat verplicht. De personen- en familierecht sectie bestaat uit drie ervaren advocaten met uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van personen- en familierecht.

De verhoudingen tussen (ex)partners, familieleden, ouders en hun kinderen zijn vaak erg gevoelige onderwerpen. De advocaten van deze sectie hebben daarom ook oog voor de emoties die in deze zaken spelen en zullen zoeken naar een juiste oplossing voor het geschil. Het gaat immers vaak om meer dan het recht alleen…

De sectie familierecht houdt zich onder meer bezig met: echtscheiding, verbreking samenlevingalimentatiegezagomgang  en jeugdrecht 

terug naar de andere secties

 

Team Personen- en Familierecht
Rob den Hoed
advocaat
Wilke Maas-van Weert
advocaat
Judith van Berlo
advocaat
procent
Zorgkorting

Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. De kinderalimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouders anderzijds. Op grond van een behoefte- en draagkrachtberekening kan er vervolgens een alimentatiebijdrage worden vastgesteld. Er wordt echter óók rekening gehouden met de kosten die de gedeelde zorg in de vorm van een zorg- en contact- of omgangsregeling met zich meebrengen. Op dat moment draagt de onderhoudsplichtige ouder immers ook kosten voor de kinderen.

zwijgen II
Mijn ex-echtgenoot heeft iets verzwegen!

Bij een echtscheiding moet de boedel van de echtgenoten gescheiden worden. Iedere echtgenoot kan op grond van de wet verlangen dat er voorafgaand aan de verdeling of verrekening een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Een verdeling of verrekening kan uiteraard ook aanvangen zonder concrete boedelbeschrijving. Het gaat er om dat partijen in ieder geval alles samen verdelen, dan wel alles in kaart brengen dat tot het te verrekenen vermogen behoort. Maar wat nu als een van de twee echtgenoten iets verzwijgt en de andere echtgenoot daar later achter komt?  

download
Herziening van de behoeftetabellen van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen en anderzijds van de draagkracht van de onderhoudsplichtige personen. De behoefte wordt in de regel vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Nibud-normen. Het Nibud heeft al enige tijd geleden aangekondigd dat de behoeftetabellen voor kinderalimentatie zullen worden herzien. Een korte update…

1 2 8