Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Burenrecht

Burenrecht

Met zeventien miljoen mensen in een klein land als Nederland is het van belang om regels te hebben die de verhoudingen tussen de eigenaars (of huurders) van naburige percelen beheersen. Er is gelukkig veel vastgelegd in de wet over de rechten en plichten van eigenaars van naburige percelen. Veelal betreft het een uitwerking van het eigendomsrecht. Indien er niets in de wet is vastgelegd wordt de rechtsverhouding tussen buren vaak beheerst door de redelijkheid en billijkheid.

Wanneer u een geschil heeft met uw buren krijgt u te maken met het burenrecht. Een burenruzie kan gaan over bijvoorbeeld overlast door geluid of muziek, een meningsverschil over de beplanting, bomen of hagen bij de erfafscheiding of het uitzicht dat al dan niet beperkt wordt. Het gaat hierbij veelal om persoonlijke kwesties, waardoor de emoties hoog kunnen oplopen. Begeleiding door een deskundige in het burenrecht is in dergelijke situaties onontbeerlijk om onnodige escalatie van de burenruzie te voorkomen.

De advocaten van Houben & Van Dijck Advocaten behandelen regelmatig zaken op het gebied van het burenrecht:

 • Hinder (muziek, lawaai, rook)
 • Beplantingen aan de erfgrens
 • Dreiging van instorting
 • Grensbepaling, grensgeschillen en scheidsmuren
 • Balkons en vensters
 • Grensoverschrijdende bouwwerken
 • Recht van overpaden noodweg over andermans erf
 • Erfdienstbaarheden
 • Gebruik van andermans onroerende zaak
 • Water (overlast en gebruik van)
 • Noodwaterleiding over of door andermans erf

 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

 

Houben & van Dijck