Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Disclaimer

Disclaimer

hvdadvocaten.nl is de officiële website van Houben & Van Dijck Advocaten te Eindhoven.
De inhoud van de site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is geworden. Houben & Van Dijck Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op hvdadvocaten.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten van hvdadvocaten.nl komen uitsluitend toe aan Houben & Van Dijck Advocaten. Niets van de inhoud of opzet van hvdadvocaten.nl mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houben & Van Dijck Advocaten.

De aansprakelijkheid van Houben & Van Dijck Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat.

Alle aan Houben & Van Dijck Advocaten verbonden advocaten zijn ingeschreven bij: Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, Tel.: 070 – 335 35 35, E-mail: info@advocatenorde.nl

Op al onze advocaten zijn de regels van de Advocatenwet en overige gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. U kunt deze regels, verordeningen en wetgeving hier vinden.De hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij: AIG Europe Limited, Netherlands.

U kunt hier het polisblad downloaden, met daarin informatie over de financiële en geografische dekking van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Houben & van Dijck