Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Rob den Hoed

Rob den Hoed

Rob den Hoed is op 13 juni 1984 beëdigd tot advocaat. Hij is langdurig werkzaam geweest in de algemene praktijk, waardoor hij een brede ervaring heeft opgedaan binnen de meest voorkomende rechtsgebieden. De afgelopen jaren is de nadruk, mede als gevolg van de toegenomen specialisatie binnen de advocatuur, komen te liggen op het personen- en familierecht. Dit is bij uitstek een rechtsgebied waar de advocaat of de rechter niet kan volstaan met een juridische beoordeling van de zaak, maar mede oog dient te hebben voor de diepere emoties en drijfveren. Hoewel juristen hun werk doen met behulp van dossiers waarin de zakelijke en juridische aspecten van de zaak worden belicht, is een dieper begrip van de drijfveren volgens Rob noodzakelijk, zonder dat deze de zaak mogen bepalen.

In het familierecht is het belangrijk dat na een gebleken geschil de uitkomst wordt gedragen door de belanghebbenden, vooral als de positie van kinderen in het geding is. Indien de weg van het overleg wordt gemeden en de zaak door een gebrek aan communicatie aan de rechter wordt voorgelegd wordt de regie over belangrijke beslissingen uit handen gegeven. De klant heeft recht op een oplossingsgerichte benadering, met een juiste afweging van kosten en baten. Rob probeert daarom zo snel mogelijk te inventariseren wat wenselijk en haalbaar is, waarbij de klant kan rekenen op zijn integriteit en zorgvuldigheid.

Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht Rob elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Houben & van Dijck