Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Strafrechter

 

Strafrechter

Als je een dagvaarding om voor de strafrechter te verschijnen ontvangt dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Wij zullen dan jouw strafdossier opvragen en samen met jou de verdediging voorbereiden.

De behandeling van een strafzaak vindt altijd in een vastgestelde volgorde plaats. Eerst draagt de officier van justitie de zaak voor en zegt hij waarvan de verdachte verdacht wordt. Daarna begint de rechter met de verdachte te praten over de feiten, dus over wat er is gebeurd. Na de behandeling van de feiten worden de persoonlijke omstandigheden van de verdachte besproken. Daarna zal de officier van justitie zeggen wat hij van de zaak vindt en de straf eisen. Dat wordt het requisitoir genoemd. Vervolgens zal de advocaat de verdediging voeren en heeft de verdachte het recht op het laatste woord.

Politierechter

Het Openbaar Ministerie bepaalt of een verdachte van een misdrijf voor de politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank wordt gedagvaard. De politierechter is één rechter die over de zaak beslist en bij de meervoudige kamer beslissen drie rechters samen over de zaak. Een uitspraak van de politierechter wordt een vonnis genoemd.

De politierechter kan maximaal één jaar gevangenisstraf opleggen. Wanneer de officier van justitie een straf wil eisen die niet hoger is dan één jaar gevangenisstraf, dan zal dus voor de politierechter worden gedagvaard. De politierechter kan ook andere straffen opleggen, zoals een geldboete of een werkstraf.

Het kan voorkomen dat de politierechter een zaak toch te ingewikkeld vindt of de betrokken belangen te groot zijn om er alleen over te beslissen. Dan kan de zaak naar de meervoudige kamer van de rechtbank worden verwezen.

Meervoudige kamer

Zeer ernstige strafbare feiten worden behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters. Zij moeten na de zitting met elkaar overleggen en hierdoor volgt de uitspraak twee weken later. De verdachte kan bij de uitspraak aanwezig zijn, maar meestal belt de advocaat op de dag van de uitspraak met de griffie van de rechtbank en neemt hij daarna contact met zijn cliënt op. Een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank wordt vonnis genoemd.

Hoger beroep

Wanneer een vonnis van de politierechter of de meervoudige kamer tegenvalt dan is hoger beroep mogelijk. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan.

De zaak wordt in hoger beroep behandeld door het Gerechtshof. Er zijn in Nederland vier gerechtshoven. Het Gerechtshof voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg ligt in ’s-Hertogenbosch. Het instellen van het hoger beroep zelf is een formaliteit. Je kan dat zelf doen bij de griffie van de rechtbank waar het vonnis waarvan je in hoger beroep wil gaan, is gewezen. Je kunt ook jouw advocaat opdracht geven om in hoger beroep te gaan. Hoger beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat het vonnis is gewezen.

In hoger beroep wordt de strafzaak opnieuw behandeld. Dat gebeurt door drie rechters, ook als het hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis van de politierechter. De rechters in het Gerechtshof worden raadsheer genoemd, ook als zij vrouw zijn. De behandeling van de strafzaak in hoger beroep verloopt in beginsel hetzelfde als bij de rechtbank. Het Gerechtshof is niet gebonden aan de uitspraak van de rechtbank en zal onafhankelijk en geheel opnieuw over de strafzaak beslissen. Een uitspraak van het Gerechtshof wordt arrest genoemd.

 

Houben & van Dijck