familiezaken

proceskosten
Proceskosten in familiezaken

 Wie een procedure verliest moet alle proceskosten betalen…. Toch? Ik krijg veel vragen over de kosten van een gerechtelijke procedure en wie deze kosten moet betalen als er een procedure wordt verloren. Zeker als er sprake is van ongelijkheid in de financiële middelen van de partijen rijst vaak de vraag of de proceskosten bij winst kunnen worden afgewenteld op de wederpartij.