Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wijziging van de voornaam. Kan dat?

Het recht op naam is bij wet gewaarborgd en heeft twee functies: individualiseren en informeren. Door de naam wordt een persoon geïdentificeerd ten opzichte van andere personen en ook geeft de naam informatie over bepaalde kenmerken van de drager.

Meer nog dan de geslachtsnaam is de voornaam een persoonlijk bezit. De keuze van een voornaam door aanstaande ouders wordt in de meeste gevallen zeer zorgvuldig gedaan. Toch kan het zijn dat men niet blij is met een bepaalde naam en de naam wil wijzigen of dat een naam niet overeenkomt met de wens van de ouder(s).

Er zijn diverse redenen aan te geven om een wijzigingsverzoek van een voornaam in te dienen. Zo kan een voornaam die ouders voor hun kind hebben bedacht door de ambtenaar van de burgerlijke stand niet wordt geaccepteerd, is bij de geboorteaangifte niet de juiste naam opgegeven, is de voornaam niet meer passend na wijziging van geslacht of wordt de naam door de drager lelijk c.q. belastend bevonden als gevolg waarvan hij in het dagelijks leven (psychisch) nadeel ondervindt.

Een verzoek tot wijziging van de voornaam kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijk vertegenwoordig worden ingediend bij de rechtbank. Het kan daarbij gaan om het schrappen, wijzigen en/of toevoegen van een voornaam.

Indien een wijzigingsverzoek wordt ingediend, beoordeelt de rechter het verzoek vervolgens op de volgende twee gronden:

  • Is er voldoende zwaarwichtig belang; én
  • Is de verzochte naam niet ongepast?

Bij een wijzigingsverzoek van de voornaam dient de rechter aldus een belangenafweging te maken tussen het belang van de verzoeker en het belang van de staat. Tevens dient de rechter te beoordelen of de verzochte naam niet ongepast is en/of overeenstemt met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn. De rechter beoordeelt aldus enerzijds of er door de wijziging van de verzochte naam geen gewichtig maatschappelijk belang wordt geschaad en of de betreffende persoon met de verzochte naamswijziging zonder onevenredige problemen aan het rechts-, economisch en maatschappelijk verkeer zou kunnen deelnemen. Anderzijds mag de voornaam geen geslachtsnaam zijn, tenzij de geslachtsnaam een gebruikelijke voornaam betreft en ook hierover dient de rechter zich uit te laten. Bij een wijzigingsverzoek bent u aldus afhankelijk van het oordeel van de rechter.

Indien een verzoek tot wijziging van de voornaam wordt toegewezen, dient de naam nog wel officieel gewijzigd te worden. Met de enkele beschikking van de rechtbank is de voornaam namelijk nog niet gewijzigd. De wijziging moet aan de hand van de (onherroepelijke) beschikking van de rechtbank worden ingeschreven bij de gemeente. Pas op dat moment is de naam daadwerkelijk gewijzigd.

 

Geschreven door: Judith van Berlo
Houben & van Dijck