Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het UWV kunt u in bezwaar gaan tegen deze beslissing door een bezwaarschrift in te dienen. In dit bezwaarschrift moet onder andere vermeld waarom u het niet eens bent met die beslissing. Het is van belang dat dit bezwaarschrift altijd binnen de daarvoor gelden de termijn wordt ingediend. Doorgaans is deze termijn om in bezwaar te gaan 6 weken maar dit kan per geval en situatie verschillen. Let hier dus goed op.

Binnen Houben & Van Dijck hebben meerdere advocaten een ruime ervaring met deze bezwaarprocedures. Zodoende zijn zij er goed van op de hoogte hoe een bezwaar het beste geformuleerd en ingestoken kan worden. De kans van slagen in bezwaar is dan ook vele male groter als u ervoor kiest zich juridische te laten bijstaan.

Wanneer bezwaar mogelijk

U kunt alleen in bezwaar als dit in de beslissing/ de brief vermeld staat.

Houben & van Dijck