Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bezwaar

Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een bezwaarschrift in te dienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden.

 

 

Wanneer bezwaar mogelijk

U kunt in de volgende situaties bezwaar maken:

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van een overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

Bezwaarschrift

Om bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing. Houben & Van Dijck Advocaten kan u daarbij behulpzaam zijn.

Het bezwaarschrift moet u indienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. En binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen.

Behandeling bezwaar

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, neemt de overheidsorganisatie dit in behandeling. Binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn krijgt u een beslissing op uw bezwaar. Behalve als dit van tevoren anders is vermeld. Lukt het niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Geen bezwaar mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om bezwaar te maken. Soms kunt u in de plaats daarvan administratief beroep instellen. Dit wil zeggen dat u geen bezwaar maakt bij de organisatie die de beslissing nam. Maar u dient uw brief in bij een andere overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld bij een minister als de gemeente heeft besloten uw jachtvergunning in te trekken. Onderaan de beslissing staat bij wie u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Het is ook niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit dat algemene regels bepaalt. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren.

 

Wanneer bezwaar mogelijk

U kunt alleen in bezwaar als dit in de beslissing/ de brief vermeld staat.

Houben & van Dijck