Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Erfrecht

Erfrecht

Juridische hulp bij een erfenis

Bij het overlijden van een dierbare kunt u naast alle emotie ook nog eens onverwacht worden geconfronteerd met moeilijkheden die gaan over de nalatenschap. Zo is bij (samengestelde) gezinnen niet altijd even duidelijk wie waar recht op heeft of blijkt ineens dat de erflater de verdeling van zijn nalatenschap heeft bepaald door een testament. Ook staan erfgenamen plotseling voor een keuze; verwerpen zij de nalatenschap of kiezen ze ervoor om die te aanvaarden en hoe moeten zij dit dan doen? En wie heeft tot die tijd de beschikking over het vermogen van erflater en mag betalingen verrichten? En wat als iemand het niet eens is met de gang van zaken, welke mogelijkheden bestaan er dan?

In principe kunt u deze vragen aan een notaris stellen. Zodra u er echter niet uitkomt of er geschillen bij de afwikkeling en verdeling van een nalatenschap ontstaan, is het verstandig om de hulp van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Die kan de situatie voor u inzichtelijk maken en de nodige stappen nemen om escalatie te voorkomen en problemen op te lossen. 

Onderwerpen

Onze erfrechtspecialisten zijn werkzaam op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Erfopvolging bij versterf
 • Testament (geldigheid en uitleg)
 • Wettelijke verdeling
 • Erfgenamen
 • Beneficiair aanvaarden, zuiver aanvaarden of verwerpen
 • Onterfd
 • Legitieme portie (legitimaris)
 • Legaten (legatarissen)
 • Giften en schenkingen
 • Inbrengplicht
 • Executele (executeur)
 • Verklaring van erfrecht
 • Vereffening van de nalatenschap
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Rekening en verantwoording
 • Boedelbeschrijving

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

Houben & van Dijck