Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Erfgenaam? Voorkom onbewust zuivere aanvaarding!

20 februari 2017   mr. J.J.L. Paijmans

In het geval een erflater komt te overlijden en u bent erfgenaam bestaan er de volgende drie mogelijkheden:

 1. U kunt de erfenis verwerpen. U bent in dat geval niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en zal ook verder niet worden betrokken bij de verdere afwikkeling daarvan;
 2. U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden. In dat geval wordt de erfenis alleen geaccepteerd indien deze positief blijkt te zijn en u staat niet met uw privé vermogen in voor het geval de schulden de baten overstijgen;
 3. U kunt de erfenis zuiver aanvaarden. In dat geval worden alle vermogensbestanddelen als ook alle schulden tot uw vermogen gerekend en u staat met uw privé vermogen in voor in het geval de schulden de baten overstijgen.

In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat indien u er niet voor kiest om de erfenis zuiver te aanvaarden, u toch door bepaalde gedragingen of handelingen de erfenis (onbewust) zuiver aanvaard. Dit is het geval als een erfgenaam zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt. Dit kan uiteraard grote gevolgen hebben zodat u hiervoor dan ook dient te waken.

De volgende gedragingen leiden tot zuivere aanvaarding van de erfenis:

 1. het meenemen van spullen met een economische waarde uit de woning van de overledene, tenzij deze na inventarisatie op een lijst zijn gezet en beschikbaar blijven voor schuldeisers en worden meegenomen om ze op een veiligere plek te bewaren;
 2. het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers (anders dan ter voldoening van de uitvaartkosten);
 3. de verkoop van de woning van de overledene;
 4. het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
 5. het innen van tot de erfenis / nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
 6. het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
 7. het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
 8. het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de overledene wordt vrijgegeven;
 9. het innen van schulden die de erfgenamen toekomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u juridisch advies betrekking tot een erfrechtelijke kwestie, neem dan gerust contact met ons op!

Houben & van Dijck