Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Huurrecht

De (ver)huur van woningen en bedrijfsruimte

Wij adviseren en procederen in huurzaken. Het wettelijke huurrecht is dwingend van aard en kan hierdoor complex zijn. De rechten en plichten die voor verhuurder en huurder in de huurovereenkomst zijn opgenomen, wijken dikwijls af van wet- en regelgeving. Partijen zijn hier bij het aangaan van een contract vaak niet van op de hoogte en kunnen dan ineens voor ongewenste verrassingen komen te staan. Want wat geldt, de wet of de daarmee strijdig gemaakte afspraken door partijen? Om dit soort ongewenste verrassingen te voorkomen, raden wij u aan om in een vroeg stadium een van onze huurrechtspecialisten in te schakelen.

Naast het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, kunt u ook bij ons terecht als u kampt met overlast, gebreken in het gehuurde of beëindiging van het gehuurde. Een huurcontract kan eindigen door het verloop van een bepaalde minimumperiode en aanzegging, opzegging met inachtneming van de juiste opzegtermijn en andere voorschriften alsmede ontbinding door de kantonrechter. Ook kunnen wij u bijstaan in ontruimingsprocedures.

Onderwerpen

Houben & Van Dijck Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij. Onze huurrechtspecialisten behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

  • (Ver)huur van woonruimte
  • (Ver)huur van bedrijfsruimte
  • Huurovereenkomst
  • Rechten en verplichtingen van verhuurder
  • Rechten en verplichtingen van huurder
  • Huurprijzen en andere vergoedingen
  • Einde huur door aanzegging of opzegging
  • Ontbindings- en ontruimingsprocedures

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

Houben & van Dijck