Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht
Een onderdeel van het vermogensrecht is het algemeen verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht gaat over allerlei juridische verbintenissen. Het begrip ‘verbintenis’ is niet in de wet geregeld. Het is ook moeilijk om dit begrip uit te leggen, omdat er zoveel onder valt. Het gaat in ieder geval over een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen. Het kan vervolgens gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

De belangrijkste bron van verbintenissen is de overeenkomst. Heeft u een overeenkomst gesloten maar komt uw contractpartner zijn verplichtingen niet na, dan heeft u te maken met het verbintenissenrecht. Wanprestatie is de verkorte aanduiding voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De wettelijke bepalingen over wanprestatie zijn van toepassing op alle verbintenissen, ongeacht hun bestaansbron. Elke tekortkoming is toerekenbaar (levert wanprestatie op), tenzij de schuldenaar aantoont dat zij hem niet kan worden toegerekend (bijvoorbeeld door overmacht).

Er is veel geregeld in de wet en jurisprudentie over verbintenissen. Zo moet u eerst bepaalde stappen zetten indien uw contractpartner zijn verplichting niet nakomt, voordat u mogelijk aanspraak kunt maken op vervangende schadevergoeding. Zet u niet de juiste stappen, dan verspeelt u het recht op een schadevergoeding. Het wettelijke stelsel is complex en het is van belang om een deskundig advies in te winnen.

U kunt problemen ook voor zijn door goed advies in te winnen voordat u een overeenkomst met een ander sluit. Door een correcte vastlegging van de afspraken, al dan niet in algemene voorwaarden, voorkomt u veel ellende achteraf.
De advocaten van Houben & Van Dijck Advocaten houden zich bezig met de diverse aspecten van het algemeen verbintenissenrecht, zowel contractueel (denk aan wanprestatie),  als buitencontractueel (denk aan onrechtmatige daad):

 • algemene voorwaarden
 • bedrijfsongevallen en beroepsziekten
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • bouwschade
 • garanties en exoneraties
 • letselschade
 • productaansprakelijkheid
 • overheidsaansprakelijkheid
 • positie van assurantietussenpersonen
 • schadevergoeding
 • schadeverzekering en levensverzekering
 • verkeersaansprakelijkheid
 • onrechtmatige daad

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

Houben & van Dijck