Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Een kind van twaalf jaar of ouder mag niet ‘kiezen’…

10 april 2017   mw. mr. Maas-van Weert

Wanneer ouders het niet eens kunnen worden over de vraag waar hun kinderen na de verbreking van hun relatie gaan wonen, denken veel ouders dat een kind van twaalf jaar of ouder zelf mag kiezen of hij graag bij zijn vader of bij zijn moeder wil wonen. Dit is echter niet het geval. Een kind van twaalf jaar of ouder heeft in dit soort zaken een hoorrecht. Maar het hoorrecht is dus geen keuzerecht!

Het hoorrecht is in Nederland wettelijk vastgelegd. Kinderen van twaalf jaar en ouder krijgen een uitnodiging van de rechter wanneer hun ouders scheiden of later een geschil krijgen over de woonplaats van of de omgangsregeling met de kinderen. Ook in andere zaken die de belangen van kinderen raakt, hebben kinderen vanaf twaalf jaar het recht om gehoord te worden. De leeftijdsgrens bij alimentatiezaken is geen twaalf maar zestien jaar. De kinderen kunnen vervolgens aan de rechter vertellen wat zij vinden van de kwestie. Dit kan ook schriftelijk.

De stem van de kinderen wordt meegenomen in de beslissing van de rechter. Dit betekent echter niet dat de rechter altijd automatisch zal doen wat de kinderen wensen. De wens van de kinderen maakt onderdeel uit van de belangenafweging die de rechter in deze zaken altijd maakt, maar is niet beslissend. Bij deze belangenafweging worden namelijk de standpunten van alle betrokken partijen betrokken, dus zowel het standpunt van vader, moeder en de kinderen, als het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel betrokken hulpverleners. Dit impliceert dat de rechter óók kan besluiten dat de kinderen bij vader zullen gaan wonen, terwijl de kinderen zelf hebben aangegeven dat zij liever bij moeder willen wonen.

Dat kinderen vanaf twaalf jaar mogen kiezen waar ze wonen is dus een -wijdverbreide- misvatting. Kinderen zijn niet altijd in staat om zelf een juiste keuze in dit soort zaken te maken. Zij hebben wel een stem, maar geen doorslaggevende stem.

Er bestaat geen wettelijk hoorrecht voor kinderen onder de twaalf jaar. De rechter kan wel besluiten dat een jonger kind gehoord wordt. Meestal gebeurt dit na een verzoek van een van de ouders. In de praktijk blijkt dat kinderen onder de tien jaar bijna nooit gehoord worden.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze familierecht advocaten

 

Houben & van Dijck