Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Meerderjarigenadoptie: mogelijk binnen Nederland of niet?

Bij de invoering van adoptie in 1956 werd adoptie gezien als het sluitstuk van de jeugdbescherming. Adoptie werd dus gezien als een middel om een kind te beschermen. Na de invoering van de stiefouderadoptie in 1979 kreeg adoptie steeds meer het karakter van een wijze waarop de afstamming van het adoptiefkind gewijzigd kan worden. Er werd dus niet meer gekeken naar enkel de bescherming van het kind, maar ook naar de afstammingsbanden tussen het kind en zijn of haar familieleden.

Adoptie is binnen de Nederlandse wetgeving gecodificeerd onder artikel 1:228 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bindt verschillende voorwaarden aan een adoptie. Aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan, wil er een succesvolle adoptie plaats kunnen vinden. Eén van deze voorwaarden is het vereiste dat het kind op de dag van het (eerste) adoptieverzoek minderjarig dient te zijn. Hieruit kan worden opgemaakt dat het dus niet mogelijk is om een meerderjarige te adopteren.

Echter, in sommige gevallen kan het wel wenselijk zijn om een meerderjarige te adopteren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er een sterke emotionele band is ontstaan tussen een kind en zijn of haar stiefouder. Een adoptie kan dan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de familieband. Mocht er een situatie zijn waarin een meerderjarigenadoptie wenselijk is, bestaat er dan ook een mogelijkheid om de meerderjarigenadoptie binnen Nederland te realiseren?

In beginsel is de wetgever duidelijk geweest omtrent het verbod van meerderjarigenadoptie. Uit uitspraken van verschillende gerechtelijke instanties blijkt echter dat een adoptie van een meerderjarige wel toegewezen kan worden onder (zeer) bijzondere omstandigheden. Hoe werkt dit dan?

Binnen Europese wetgeving wordt het recht op familie- en gezinsleven beschermd. Dit houdt in dat Europese burgers het recht hebben om samen te leven zodat er familierelaties kunnen ontstaan en deze familierelaties zich ook normaal kunnen ontwikkelen. In sommige gevallen is het dus mogelijk dat de rechter het vereiste van minderjarigheid opzij schuift omdat er anders een (te grote) inbreuk wordt gemaakt op het recht op familie- en gezinsleven. Of hiervan sprake is zal per situatie beoordeeld moeten worden, waarbij gekeken wordt naar de feiten en omstandigheden van het geval.

Bent u benieuwd of er in uw geval een meerderjarigenadoptie mogelijk is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.

Houben & van Dijck