Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Echtscheiding

Indien u heeft besloten dat u wilt scheiden breekt er vaak een onzekere periode aan. Waar ga ik na de scheiding wonen? Hoe ziet mijn financiële situatie er na de scheiding uit? Hoeveel alimentatie moet ik betalen en hoe vaak zie ik mijn kinderen straks nog? Een scheiding is daarnaast ook een emotioneel proces. Tijdens deze emotionele en onzekere tijd moeten er veel zaken geregeld worden. Dat is niet altijd makkelijk. Mensen weten vaak niet goed weten wat er allemaal geregeld moet worden en hoe een echtscheidingsprocedure in zijn werk gaat.

Als u wilt scheiden heeft u altijd een advocaat nodig. Alleen een advocaat kan de rechtbank verzoeken om de echtscheiding uit te spreken. Indien u de gevolgen van de echtscheiding samen wilt regelen kunt u samen één advocaat inschakelen. De advocaat zal u dan informeren en adviseren over de mogelijkheden, maar is daarbij niet partijdig. Indien u niet verwacht dat u samen overeenstemming kunt bereiken over de gevolgen van de echtscheiding, is het beter om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Een advocaat zal dan alleen uw belangen behartigen en is dan dus wel partijdig.

Een advocaat zal proberen om samen met u beiden of samen met de advocaat van uw ex-partner afspraken te maken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen afspraken die betrekking hebben op de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de huwelijkse voorwaarden en afspraken over de kinderen.

De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan leggen de ouders vast hoe zij het ouderschap na de scheiding zullen uitoefenen. De wetgever vindt het belangrijk dat ouders hier zelf goed over nadenken. In de wet is daarom opgenomen dat ouders bij een echtscheiding verplicht zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Zonder ouderschapsplan wordt het echtscheidingsverzoek in beginsel niet in behandeling genomen. In het ouderschapsplan wordt ondermeer vastgelegd bij welke ouder de kinderen na de scheiding gaan wonen, hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken zullen verdelen (omgang) en hoe hoog de kinderalimentatie is.

De afspraken die geen betrekking hebben op de kinderen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. U kunt hierbij denken aan afspraken over de woning, over de verdeling van bijvoorbeeld inboedel, bankrekeningen en schulden, over partneralimentatie en over pensioenrechten.

Wanneer er volledige overeenstemming is bereikt zal er een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. In dit verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht om de echtscheiding uit te spreken om de afspraken die zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan te bekrachtigen. In de meeste gevallen komt er geen zitting en zal de rechtbank na enkele weken uitspraak doen op basis van de stukken.

Indien u er samen niet in slaagt om overeenstemming te bereiken over de gevolgen van de echtscheiding volgt er een inhoudelijke procedure (procedure op tegenspraak). Eén van de advocaten zal dan een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen en de andere advocaat mag daarop reageren. De rechtbank zal dan uiteindelijk een oordeel moeten geven over de zaken waarover geen overeenstemming bestaat. De rechtbank zal dan bijvoorbeeld de eigendommen verdelen of de alimentatie vaststellen. Bij een procedure op tegenspraak wordt er wel een zitting gehouden, zodat partijen hun standpunten tijdens een zitting kunnen toelichten. Deze procedure duurt langer en bovendien is de uitkomst onzeker. Het is daarom altijd aan te bevelen om met elkaar in overleg te blijven.

Wanneer de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken bent u nog niet officieel gescheiden. Dat is pas het geval als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

Houben & van Dijck