Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Strafblad/VOG

Strafblad en VOG

Wanneer je solliciteert naar een nieuwe baan dan is het mogelijk dat jouw toekomstig werkgever verlangt dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen. Voor sommige beroepsgroepen, zoals in de zorg, in het verkeer of onderwijs, is een VOG zelfs wettelijk verplicht. Ook kan een werkgever verlangen dat periodiek een VOG moet worden afgegeven, bijvoorbeeld eens in de vijf jaar. In de regel vraag je de VOG aan met een formulier dat je van jouw werkgever krijgt. Je moet dat formulier invullen en inleveren bij de gemeente.

De Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beslist over de afgifte van een VOG. Er wordt gekeken of op het strafblad veroordelingen staan die verband kunnen houden met de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het is dus zeker niet zo dat, wanneer men een strafblad heeft, geen VOG wordt verstrekt. Als op het strafblad een recente veroordeling staat voor rijden onder invloed, dan kan die veroordeling de afgifte van een VOG voor een taxichauffeur in de weg staan. Wordt de VOG aangevraagd door een onderwijzer, dan kan de VOG wel afgegeven worden.

Indien de Dienst Justis van plan is om de VOG af te wijzen, dan krijg je daarvan vooraf bericht en kun je, desgewenst met behulp van een strafrechtadvocaat, je zienswijze indienen en zo proberen om de Dienst Justis op andere gedachten te brengen. Wordt desondanks geen VOG afgegeven dan kun je daartegen bezwaar maken. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en de Dienst Justis blijft bij de weigering om een VOG af te geven, dan kan je daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Ook bij de bezwaar- en beroepsprocedure kunnen de strafrechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten jou met raad en daad terzijde staan.

Houben & van Dijck