aankopen

makelaar
Makelaar aansprakelijk

Een makelaar kan gehouden zijn om een koper van een woning te adviseren een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, als de staat van de woning daartoe aanleiding geeft. Het niet geven van een dergelijk advies kan leiden tot aansprakelijkheid van de makelaar voor de schade als gevolg van de zichtbare gebreken in die woning.