Civielrecht

document-2831339_960_720
Volmacht en overlijden

Volmacht en overlijden Indien een volmacht wordt verstrekt, is de gevolmachtigde bevoegd om namens de volmachtgever (bepaalde) rechtshandelingen te verrichten….

download
Getuigen in een civiele zaak

Bij zowel civiele zaken als strafzaken speelt bewijs door middel van getuigen vaak een belangrijke rol. Deze blog gaat over het getuigenbewijs in een civiele zaak. Wat is uw positie als getuige. Bent u verplicht een verklaring af te leggen?

1 2 7