hinder

drone
Drone

Hoewel het vliegen met een drone geen overtreding van een wettelijk voorschrift hoeft op te leveren is daarmee niet gezegd dat dit niet onrechtmatig kan zijn ten opzichte van degene die daar hinder van ondervindt.