kindgebonden budget

download
Herziening van de behoeftetabellen van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen en anderzijds van de draagkracht van de onderhoudsplichtige personen. De behoefte wordt in de regel vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Nibud-normen. Het Nibud heeft al enige tijd geleden aangekondigd dat de behoeftetabellen voor kinderalimentatie zullen worden herzien. Een korte update…