Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad: kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

14 september 2015   mr. W.S. van Weert

Nadat eerder dit jaar Rechtbanken en Gerechtshoven verschillend oordeelden over de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de kosten van de kinderen, heeft het Gerechtshof Den Haag de Hoge Raad gevraagd om zich uit te laten over deze problematiek.

(zie ondermeer ‘Onduidelijkheid over de rol van de alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie’ en ‘Vervolg ‘Haagsche lijn’ ……’ en ‘De Expertgroep Alimenatienormen bevestigt eerdere aanbeveling’ )

Op donderdag 10 september jl. heeft de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal Fred Hammerstein gepubliceerd. De voornaamste taak van de advocaat-generaal is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is niet gebonden aan de adviezen van de advocaat-generaal maar de praktijk wijst uit dat aan een advies van de advocaat-generaal grote waarde moet worden toegekend.

Hammerstein kiest in zijn advies duidelijk een ander pad dan de Expertgroep Alimentatienormen. Samenvattend stelt Hammerstein dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering moet komen op de kosten van het levensonderhoud van kinderen (de behoefte). Het kindgebonden budget speelt wel een rol in de berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouders:

Wanneer het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de kosten van het levensonderhoud van kinderen heeft dat tot gevolg dat er veel minder of geen alimentatie meer hoeft te worden betaald. Het kindgebonden budget laten meewegen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt, doet volgens advocaat-generaal Hammerstein het meeste recht aan het wettelijke uitgangspunt dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen. Na echtscheiding moeten zij in de kosten daarvan naar draagkracht bijdragen. Volgens hem heeft de wetgever het kindgebonden budget primair bedoeld als inkomensondersteunende maatregel. Tenslotte levert deze manier van berekening in de meeste gevallen een redelijke uitkomst op’.

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Kindgebonden-budget-niet-in-mindering-op-kosten-kind.aspx

Het is nu wachten op de Hoge Raad…

Houben & van Dijck