Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De Expertgroep Alimenatienormen bevestigt eerdere aanbeveling

21 april 2015   mr. W.S. van Weert

Op vrijdag 17 april jl. is de Expertgroep Alimentatienormen opnieuw bij elkaar gekomen om de aanbevelingen over de rekenmethodiek rondom de alleenstaande ouderkop te bespreken. De aanleiding van dit overleg was de kritiek vanuit advocaten, wetenschappers en rechtbanken over de eerdere aanbeveling om de alleenstaande ouderkop volledig in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. In de jurisprudentie was er zelfs een zogenoemde ‘Haagsche lijn’ ontstaan, een serie uitspraken die de aanbeveling van de Expertgroep bewust negeerde.

Inmiddels heeft de Expertgroep Alimenatienormen de aanbeveling opnieuw bevestigd.

‘Bij deze bespreking is (opnieuw) onder ogen gezien dat de inwerkintreding van de WHK in sommige gevallen ingrijpende financiële consequenties kan hebben voor de onderhoudsverplichtingen van ouders voor hun kinderen. In het geval waarin, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een onaanvaardbare situatie ontstaat, behoudt de rechter de mogelijkheid om een op dat geval toegesneden beslissing te geven.

De Expertgroep heeft oog voor andersluidende opvattingen die zowel binnen de rechtspraak als daarbuiten leven over de wijze van behandeling van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Daarom acht de Expertgroep het aangewezen dat de Hoge Raad zich hierover uitlaat. In de periode tot dien geldt de Aanbeveling onverkort’.

Bron: www.rechtspraak.nl

De Expertgroep houdt dus vast aan haar eerdere aanbeveling om de alleenstaande ouderkop volledig in mindering te brengen op de behoefte van een kind, ondanks de kritieken. Wel wordt aangestuurd op een cassatieprocedure zodat de Hoge Raad zich uit kan laten over deze kwestie. Het boek is dus nog altijd niet dicht.

Meer informatie

Er is veel te doen over de alleenstaande ouderkop en de berekening van kinderalimentatie. Zie in dit kader ook mijn eerdere artikelen op deze website: Onduidelijkheid over de rol van de alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie’ en ‘Vervolg ‘Haagsche lijn’ ……’

 

 

Houben & van Dijck