Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Betaal ik teveel kinderalimentatie?

24 februari 2014

De wet zegt dat ouders onderhoudsplichtig jegens hun kinderen zijn. Als kinderen binnen het huwelijk of de relatie van hun ouders opgroeien, spreekt het in de regel voor zich dat de ouders samen de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen betalen. Zodra de ouders echter scheiden of hun relatie verbreken wordt er veelal, al dan niet door de rechter, een bijdrage vastgesteld die de ene ouder ten behoeve van de kinderen betaalt aan de andere ouder, de kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie¬†wordt door de ouders samen of, als de ouders er niet samen uitkomen, door de rechter vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks ge√Įndexeerd.

Blijft de alimentatiebijdrage nu totdat de kinderen eenentwintig zijn altijd hetzelfde? Nee, dit hoeft niet zo te zijn. De hoogte van de kinderalimentatie kan namelijk worden gewijzigd. Kinderalimentatie kan (o.a.) worden aangepast indien er gewijzigde omstandigheden zijn die de herberekening van de verschuldigde bijdrage kunnen rechtvaardigen. Zodra er dus een relevante wijziging van omstandigheden is ten opzichte van het moment dat de bijdrage werd vastgesteld, geeft de wet u de mogelijkheid om de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw te (laten) vaststellen. Dit geldt zowel voor de onderhoudsplichtige betaler als de onderhoudsgerechtigde ontvanger.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het verlies van een baan of uitkering, ziekte, de geboorte van een kind, een faillissement of schuldsanering of het hertrouwen van een van de ouders. Ook omstandigheden die een hogere bijdrage rechtvaardigen dan de bijdrage die nu wordt betaald kunnen relevant zijn. Het is mogelijk dat een onderhoudsplichtige promotie maakt of een andere baan krijgt waardoor zijn of haar inkomen fors stijgt of dat hij of zij een erfenis ontvangt waardoor hij of zij vermogend wordt. Ook deze omstandigheden rechtvaardigen een herberekening. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Als een gewijzigde omstandigheid tot gevolg heeft dat u de alimentatiebijdrage niet meer (volledig) kunt betalen of dat u nou juist meer zou kunnen betalen dan hetgeen is vastgesteld, dan is het verstandig om de alimentatiebijdrage opnieuw te laten berekenen conform de laatste maatstaven.

Het is aan te raden om eerst in gesprek te gaan met uw ex-partner om te bezien of er met wederzijds goedvinden, al dan niet tijdelijk, een nieuwe bijdrage kan worden vastgesteld. Komt u er samen met uw ex-partner niet uit, dan kunt u een verzoekschrift bij de Rechtbank indienen strekkende tot wijziging van de onderhoudsbijdrage die u verschuldigd bent of uw ex-partner dient te betalen. U heeft voor het indienen van een dergelijk verzoek een advocaat nodig. De rechter kan dan op uw verzoek een nieuwe bijdrage vaststellen. Dit recht komt dus zowel de onderhoudsplichtige als de onderhoudsgerechtigde toe.

Let wel, totdat de alimentatiebijdrage formeel is gewijzigd dient het oude alimentatiebedrag te worden voldaan. Het is dus van belang dat u tijdig aan de bel trekt, zeker als u de gewijzigde omstandigheden voorziet.

Er zijn meerdere juridische mogelijkheden om de hoogte van de alimentatiebijdrage te wijzigen. Wijziging vanwege een of meer gewijzigde omstandigheden komt in de praktijk echter het meest voor. Omdat de hoogte van de alimentatie onder meer afhankelijk is van de draagkracht van de ouders, kan een klein verschil in de draagkracht al grote verschillen in de verschuldigde alimentatiebijdrage betekenen. Het is dus aan te bevelen om eens in de zoveel tijd te inventariseren of de omstandigheden nog wel hetzelfde zijn als de omstandigheden ten tijde van de vaststelling van het alimentatiebedrag.

mr. W.S. Maas-van Weert

Houben & van Dijck