Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie

03 december 2014

Per 1 januari 2015 zullen een aantal (wets)wijzigingen worden doorgevoerd die grote invloed zullen hebben op de hoogte van de te betalen of ontvangen kinderalimentatie. Een van deze wijzigingen betreft de afschaf van het fiscale voordeel dat een alimentatie betalende ouder kan ontvangen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de aftrek ‘uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar’ afgeschaft. Het fiscale voordeel dat een alimentatieplichtige ouder ontvangt wanneer maandelijks kinderalimentatie wordt betaald komt hiermee volledig te vervallen.

Dit is rechtstreeks van invloed op de berekening van een alimentatiebijdrage, meer in het bijzonder op de draagkracht van een alimentatieplichtige ouder. Waar voorheen de draagkracht (hetgeen iemand maandelijks maximaal kan betalen aan alimentatie) werd verhoogd met de omvang van het maandelijkse fiscale voordeel, kan dit vanaf 1 januari a.s. niet meer. Dit betekent óók dat de draagkracht die in het verleden is vastgesteld -en hieraan gekoppeld de hoogte van het alimentatiebedrag- niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven indien er in het verleden rekening is gehouden met een bedrag aan fiscaal voordeel.

De genoemde wijziging in de fiscale wetgeving is een wijziging van omstandigheden die de herbeoordeling van de alimentatiebijdrage kan rechtvaardigen. Dit betekent dat een alimentatieplichtige ouder de hoogte van de alimentatiebijdrage opnieuw zou kunnen (laten) vaststellen. Nu het fiscale voordeel vervalt is er in werkelijkheid minder draagkracht voor het betalen van alimentatie dan voorheen is aangenomen bij de vaststelling van het alimentatiebedrag. De verwachting is dus ook dat er een groot aantal wijzigingsverzoeken zal worden ingediend omdat veel onderhoudsbijdragen niet langer voldoen aan de wettelijke maatstaven.

Meer informatie?

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Een van onze advocaten kan voor u uitrekenen wat het vervallen van het fiscale voordeel in uw specifieke situatie kan betekenen.

mr. W.S. Maas-van Weert 

Houben & van Dijck