ACTUEEL

Bemiddelingskosten

Het is niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst af te spreken dat een derde (het bemiddelingsbureau) enig ‘niet redelijk voordeel’ toekomt. Van een dergelijk voordeel is sprake indien een makelaar of andere tussenpersoon voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt, en aan de huurder een courtage vraagt.

Echtscheiding

Indien u heeft besloten dat u wilt scheiden breekt er vaak een onzekere periode aan. Waar ga ik na de scheiding wonen? Hoe ziet mijn financiële situatie er na de scheiding uit? Hoeveel alimentatie moet ik betalen en hoe vaak zie ik mijn kinderen straks nog?

Een kind van twaalf jaar of ouder mag niet ‘kiezen’…

Wanneer ouders het niet eens kunnen worden over de vraag waar hun kinderen na de verbreking van hun relatie gaan wonen, denken veel ouders dat een kind van twaalf jaar of ouder zelf mag kiezen of hij graag bij zijn vader of bij zijn moeder wil wonen. Dit is echter niet het geval. Een kind van twaalf jaar of ouder heeft in dit soort zaken een hoorrecht. Maar het hoorrecht is dus geen keuzerecht!

1 38 39