Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kabinetsplannen meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap

Eerder schreef ik een blog over de adviezen van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Aanleiding voor het onderzoek van de Staatscommissie in 2017 waren de maatschappelijke en medische veranderingen waardoor er tegenwoordig veel meer situaties zijn waarbinnen kinderen kunnen opgroeien. De Staatscommissie heeft onderzocht of de wetgeving voor juridisch ouderschap en gezag wel voldoende rekening houdt met deze maatschappelijke en medische veranderingen. De conclusie was -kortweg- dat huidige wetgeving niet voldeed aan de eisen van de moderne maatschappij. Het rapport doet voorstellen die leiden tot meer flexibiliteit in vormen van juridisch ouderschap.

Minister Dekker en minister Van Engelshoven hebben op 12 juli 2019 gereageerd op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap op het terrein van juridisch meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap. Inmiddels is dus duidelijk hoe het kabinet met deze aanbevelingen om zal gaan.

De ministers hebben kenbaar gemaakt dat meerouderschap en meerouderschap voorlopig niet geregeld zullen worden bij wet. Met andere woorden, er blijven slechts twee juridische ouders mogelijk. Er komt wel deelgezag als er sprake is van sociaal ouderschap.

Wel zal het kabinet regelgeving gaan maken over draagmoederschap. Voor stellen die zelf geen kinderen kunnen krijgen wordt het draagmoederschap een (wettelijke) optie waarbij de wensouders vanaf de geboorte de ouders van het kind zullen zijn. In de wet zullen waarborgen komen voor de wensouders, de draagmoeder en het kind. Ook komen er duidelijkere regels over hoe om te gaan met buitenlandse draagmoeders. 

Tot slot komt er één loket waar alle beschikbare informatie over de identiteit en oorsprong van een kind wordt geregistreerd. Wat nu nog niet of versnipperd wordt geregistreerd zal straks in één register worden verzameld.

De brief van de ministers vind u via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kabinetsreactie-op-de-aanbevelingen-op-het-terrein-van-draagmoederschap-meerouderschap-en-meerpersoonsgezag-van-de-staatscommissie-herijking-ouderschap

Houben & van Dijck