Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Rechter richt zich tot kind

Enige tijd geleden is het recht om te weten waar je vandaag komt, het zogenoemde recht op afstammingsinformatie, verder uitgewerkt in de wet. Er zijn indertijd grote wetswijzigingen doorgevoerd waardoor het recht van iedereen om informatie te krijgen over zijn of haar afstamming sterker is verankerd. Zo is bijvoorbeeld volledige anonieme spermadonatie niet meer mogelijk. Hoe belangrijk het recht op informatie over de afstamming tegenwoordig is blijkt wel weer uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 17 september jl.

Het was een heftige zaak waarbij een moeder met vier kinderen ongewenst en ongepland zwanger werd van een vijfde kind. De zwangerschap was al vergevorderd toen deze moeder erachter kwam. Zij kon echter de zorg voor een vijfde kind niet aan. Moeder stond het kind bij de geboorte daarom af. Er werd vervolgens een adoptiegezin voor het kindje gevonden. In de zaak werd door de Raad voor de Kinderbescherming verzocht om het gezag van moeder te beëindigen en de GI tot voogd over het kind te benoemen.

Het verzoek wordt toegewezen, maar de rechter realiseert zich dat er in de toekomst waarschijnlijk een dag komt dat het kind de uitspraak van de rechter zelf leest, omdat hij nieuwsgierig is naar zijn verleden. De kinderrechter vindt het belangrijk dat het kind dan duidelijk terug kan lezen hoe het is gegaan rondom zijn geboorte. Daarom heeft de kinderrechter ervoor gekozen om aan het kind in kwestie te laten weten hoe de beslissing tot stand is gekomen en richt zich in haar uitspraak rechtstreeks tot het kind zelf:

[minderjarige] , op het moment dat jouw biologische moeder erachter kwam dat ze in verwachting was van jou, was ze al best lang zwanger. Deze zwangerschap was niet gepland en een schok voor je ouders. In die tijd zorgde je moeder al voor je twee broers en twee zussen en had ze het daar zwaar mee. Je biologische vader was veel aan het werk om geld te verdienen en kon je moeder niet helpen met de kinderen. Je ouders maakten zich er zorgen over hoe dat allemaal zou moeten als jij geboren zou zijn. Je moeder was bang dat ze het niet aan kon om voor vijf kinderen te zorgen. Al voordat je geboren was heeft je moeder toen het besluit genomen dat het beter voor jou en voor je broers en zussen zou zijn als jij op een andere plek zou opgroeien. Bij mensen die jou wel alle tijd en aandacht konden geven die zij jou gunde. Na je geboorte heeft je moeder je nog even vastgehouden. Je vader heeft jou niet gezien, dat vond hij te moeilijk. Je bent nog diezelfde dag naar een tijdelijk pleeggezin gebracht. Toen je iets meer dan drie maanden oud was, ben je bij je adoptieouders gaan wonen. 

Je moeder heeft aan de Raad voor de Kinderbescherming verteld dat ze de beslissing om jou af te staan heel moeilijk vond, maar dat zij die keuze heeft gemaakt uit liefde voor jou. Verder hebben je ouders gezegd dat ze evenveel van jou houden als van je broers en zussen. Daarom hebben ze jou ook een naam gegeven met de letter [letter] erin, net als je boers en zussen. Je ouders gunden jou een betere toekomst in een liefdevol gezin. Zij hebben je adoptieouders zelf uitgekozen. Je ouders hebben ook gezegd dat je later altijd welkom bij hen bent als je je biologische familie wilt ontmoeten. Jij mag zelf beslissen of je dat wilt.

Ik kan alleen maar toejuichen dat deze specifieke rechter oog heeft gehad voor de belangen van het kind in kwestie en het recht om te weten waar het kind vandaan komt op deze bijzondere manier heeft proberen te waarborgen.

vindplaats van de uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:6110

Related Posts

Houben & van Dijck