Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Politie

 

Verhoor

Nadat de politie je als verdachte heeft aangehouden (zie ‘voorarrest) zal kort daarna het verhoor aanvangen. Het verhoor bestaat uit twee delen. Eerst worden er algemene vragen aan je gesteld om je persoonlijke omstandigheden in beeld te krijgen. Er kunnen vragen worden gesteld als waar en met wie je woont, wat voor werk je doet, hoe je er financieel voor staat en wat je hobby’s zijn. Het tweede deel gaat over de verdenking en het is belangrijk dat dit goed gaat. Je hebt als verdachte het recht om te zwijgen maar de politie heeft ook het recht om vragen aan je te blijven stellen. Hierdoor kun je soms met onverwachte dingen worden geconfronteerd en wil je daarop reageren maar heb je geen idee wat voor consequenties dit heeft voor je strafzaak.

Omdat het verhoor een essentieel onderdeel van de strafprocedure is, heb je als verdachte het recht om met een advocaat vóór je verhoor te praten maar ook om een advocaat tijdens je verhoor aanwezig te hebben. Zo kan de advocaat jou vóór het verhoor adviseren om tijdens het verhoor van het zwijgrecht gebruik te maken. En tijdens het verhoor kan de advocaat ingrijpen wanneer het verhoor de verkeerde kant op dreigt te gaan. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om tussen het verhoor door, buiten aanwezigheid van de politie, even met de advocaat te overleggen. Aan het einde van het verhoor wordt jouw verklaring uitgeprint. Samen met je advocaat lees je de verklaring goed door. Na eventuele verbeteringen wordt aan jou gevraagd om jouw verklaring te ondertekenen.

Er zijn twee manieren om op verhoor bij de politie te komen. Je kunt door de politie worden uitgenodigd, dit gaat meestal per brief maar het kan ook telefonisch. In dat geval is het belangrijk dat je direct contact met een strafrechtadvocaat opneemt om advies in te winnen over wat je rechten zijn en hoe je het verhoor in moet gaan. Als je bent aangehouden en je zit vast op het politiebureau, dan krijg je bezoek van de dienstdoende piketadvocaat. Als je liever een van ons wenst, geef dit dan aan bij de politie zodat de politie direct met ons contact opneemt.

DNA-afname

In Nederland hebben we een DNA-databank voor strafzaken. In deze databank mogen DNA-profielen worden opgenomen van:

  • Overleden slachtoffers van misdrijven
  • Vermiste personen (bij vermoeden van een misdrijf)
  • Celmateriaal van onbekende personen (sporen)
  • Verdachten van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan*
  • Veroordeelden ter zake van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan*
  • Ex-gedetineerden (op schriftelijk bevestigde vrijwillige basis)

* Misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, zijn misdrijven waarvoor een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat.

De politie kan de verdachte niet verplichten om DNA af te staan maar het Openbaar Ministerie kan dit vervolgens bij geen vrijwillige afname wel bevelen. Een DNA-profiel wordt vastgesteld door het afnemen van wangslijmvlies.

De verdachte of veroordeelde die DNA moet afstaan, heeft altijd recht op tegenonderzoek. Je kunt geen bezwaar maken tegen de DNA-afname maar wel tegen het opslaan van jouw DNA-profiel in de DNA-databank. Indien je meer informatie hierover wenst, kun je contact met ons opnemen of de website van de DNA-databank raadplegen: https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/

Houben & van Dijck