aansprakelijk

hotren zien en zwijgen
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldig onderzoek Raad voor Kinderbescherming

Wat een uitspraak van het Hof Amsterdam! De Staat (Raad voor de Kinderbescherming) heeft onrechtmatig gehandeld jegens een moeder door een te beperkt -en dus onzorgvuldig onderzoek- te verrichten naar het risico dat de vader van haar (hun) zoon pedoseksuele gedragingen ten nadele van deze zoon zou verrichten. Ook het OM heeft onrechtmatig jegens moeder gehandeld door aan niet-vervolging wegens smaad de voorwaarde te verbinden dat zij zich zou onthouden van bepaalde uitingen.

makelaar
Makelaar aansprakelijk

Een makelaar kan gehouden zijn om een koper van een woning te adviseren een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, als de staat van de woning daartoe aanleiding geeft. Het niet geven van een dergelijk advies kan leiden tot aansprakelijkheid van de makelaar voor de schade als gevolg van de zichtbare gebreken in die woning.