alimentatie draagkracht kinderalimentatie bijstandsuitkering

briefgeld
Draagkracht in het geval van een bijstandsuitkering

Lange tijd werd ervan uitgegaan dat een ouder die een bijstandsuitkering ontvangt geen draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, ook niet de minimale draagkracht. Op 3 maart 2017 gaf de Hoge Raad duidelijkheid over de vraag of het kindgebonden budget in deze gevallen nog een rol speelt.