crimineel

crimineel
Omgevingsvergunning geweigerd en ingetrokken vanwege strafbare feiten

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen en subsidies. Om dit tegen te gaan is de Wet Bibob in 2013 in werking getreden. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om vergunningen te weigeren of in te trekken als de aanvrager in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd of er om andere redenen vrees bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor strafbare feiten. Op 10 mei 2017 deed de Raad van State uitspraak in een zaak waar de Wet Bibob van toepassing was.