Bestuursrecht

Foto iphone
Ook sms’jes en WhatsApp-berichten vallen onder de WOB

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna WOB) kan een bestuursorgaan worden verzocht om informatie openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat ook sms’jes en whatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de WOB vallen.

DenHaagOmbudsman
Nationale ombudsman bij klachten over overheid

Wat doet de Nationale ombudsman? Gaat het mis tussen u en de overheid? Heeft u een probleem en wordt u niet gehoord? Of heeft u geklaagd bij een overheidsinstantie en vindt u dat u niet serieus genomen wordt? Dan kunt u bij de Nationale ombudsman terecht.

1 2 4