Bestuursrecht

Foto iphone
Ook sms’jes en WhatsApp-berichten vallen onder de WOB

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna WOB) kan een bestuursorgaan worden verzocht om informatie openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat ook sms’jes en whatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de WOB vallen.

1 2 4