inboedel

download
Inboedelverdeling bij samenwoners

Het aantal huwelijken neemt af. Zeker onder twintigers en dertigers is het huwelijk eerder een uitzondering dan de norm. Dit betekent ook dat het aantal samenwoners zonder huwelijk toeneemt. Sommige stellen maken samen een samenlevingsovereenkomst zodat er wat afspraken vastliggen over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Sommige stellen leggen helemaal niets vast. Wat nu als de liefde over is en het stel uit elkaar gaat? Moeten de inboedel dan hetzelfde verdeeld worden als tijdens een echtscheiding van een getrouwd stel?

zwijgen II
Mijn ex-echtgenoot heeft iets verzwegen!

Bij een echtscheiding moet de boedel van de echtgenoten gescheiden worden. Iedere echtgenoot kan op grond van de wet verlangen dat er voorafgaand aan de verdeling of verrekening een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Een verdeling of verrekening kan uiteraard ook aanvangen zonder concrete boedelbeschrijving. Het gaat er om dat partijen in ieder geval alles samen verdelen, dan wel alles in kaart brengen dat tot het te verrekenen vermogen behoort. Maar wat nu als een van de twee echtgenoten iets verzwijgt en de andere echtgenoot daar later achter komt?