raad voor kinderbescherming

hotren zien en zwijgen
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldig onderzoek Raad voor Kinderbescherming

Wat een uitspraak van het Hof Amsterdam! De Staat (Raad voor de Kinderbescherming) heeft onrechtmatig gehandeld jegens een moeder door een te beperkt -en dus onzorgvuldig onderzoek- te verrichten naar het risico dat de vader van haar (hun) zoon pedoseksuele gedragingen ten nadele van deze zoon zou verrichten. Ook het OM heeft onrechtmatig jegens moeder gehandeld door aan niet-vervolging wegens smaad de voorwaarde te verbinden dat zij zich zou onthouden van bepaalde uitingen.