rechtshandelingen

document-2831339_960_720
Volmacht en overlijden

Volmacht en overlijden Indien een volmacht wordt verstrekt, is de gevolmachtigde bevoegd om namens de volmachtgever (bepaalde) rechtshandelingen te verrichten….