Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Vervolg ‘Haagsche lijn’ ……

07 april 2015   mr. W.S. van Weert 

Eerder is op deze website een artikel geplaatst over de zogenoemde ‘Haagsche lijn’ waar het de berekening van kinderalimentatie betreft. Vlak na de invoering van de nieuwe wetgeving in januari 2015 besloot de rechtbank Den Haag al dat zij zich niet kon verenigen met de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen om de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft op 6 maart 2015 besloten wel het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar het artikel Onduidelijkheid over de rol van de alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie van 16 maart 2015

Inmiddels hebben meerdere rechtbanken zich uitgelaten over deze problematiek. Op 4 maart 2015 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem dat de alleenstaande ouderkop niet in mindering strekt op de behoefte van de kinderen. Deze Rechtbank volgt hiermee de zogenoemde ‘Haagsche lijn’. De Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch daarentegen oordeelde op 26 maart 2015 weer anders. Deze rechtbank ziet géén aanleiding om af te wijken van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen en brengt aldus het volledige kindgebonden budget in mindering op de behoefte. De Rechtbank Oost-Brabant lijkt hiermee het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch te volgen.

De discussie over het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is nog niet voorbij. We houden u op de hoogte!

Meer informatie?

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

mr. W.S. van Weert 

Houben & van Dijck