Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Gefinancierde consultatie- en verhoorbijstand?

20 maart 2017   mr. R. IJff

Als je als verdachte bent aangehouden of je bent door de politie uitgenodigd om te worden verhoord, dan heb je het recht om voor je verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten en juridisch advies in te winnen. Dit noemen we consultatiebijstand. Daarnaast heb je ook recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens je verhoor, dit wordt daarom verhoorbijstand genoemd.

Consultatiebijstand

Voordat je het verhoor ingaat is het goed om te weten waarvan je precies wordt verdacht en dat een advocaat je uitlegt hoe je ervoor staat. Bovendien zal de advocaat je informeren over hoe een politieverhoor verloopt en wat je rechten dan zijn. Ook is het belangrijk om te weten wat je kunt verwachten na het politieverhoor. Ten slotte kan je advocaat (als je bent aangehouden) contact met je werkgever of familie opnemen indien je dat wenst.

Verhoorbijstand

Sinds 1 maart 2016 heb je als verdachte ook recht op de aanwezigheid van je advocaat tijdens het politieverhoor. Het is dan niet de bedoeling dat de advocaat namens jou de vragen beantwoordt. Het blijft een verhoor tussen de politie en jou maar je advocaat mag tijdens het verhoor wel aangeven dat het verhoor moet worden onderbroken voor onderling en vertrouwelijk overleg. Zo kan bijvoorbeeld worden bezien waar het verhoor heen dreigt te gaan en kan je advocaat je hierover opnieuw adviseren. Ook kan de advocaat aanvullende vragen stellen en opmerkingen maken. De advocaat mag de politie er ook op wijzen wanneer je als verdachte vragen of opmerkingen van de politie niet begrijpt of antwoorden verkeerd worden geïnterpreteerd. Ook kan de advocaat ingrijpen als de gezondheidssituatie hierom vraagt of als je onder druk wordt gezet. Wanneer het verhoor wordt beëindigd, ontvangen jij en je advocaat een uitgeprinte versie. Je advocaat zal dan het verhoor op papier controleren om te bezien of alles wel klopt en wellicht hier en daar wijzigingen laten aanbrengen. Daarna wordt de definitieve versie van het verhoor uitgeprint en wordt aan jou verzocht om die te ondertekenen.

Kosten

Wanneer je door de politie wordt uitgenodigd voor verhoor en er geen voornemen is tot aanhouding, kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat je zelf een advocaat moet benaderen en afspraken met je advocaat moet maken over de vergoeding voor consultatie- en/of verhoorbijstand.

Wanneer je als verdachte bent aangehouden of dit voornemen er is, wordt het een ander verhaal. In dat geval wordt automatisch de dienstdoende piketadvocaat geïnformeerd over je aanhouding (of je geeft je voorkeursadvocaat aan bij de politie) en die zal je dan komen bezoeken. De kosten hiervan komen in beginsel niet voor eigen rekening maar worden door de Staat vergoed.

Vrijspraak/veroordeling

Mocht na je verhoor uiteindelijk blijken dat het Openbaar Ministerie niet overgaat tot vervolging (sepot) of je wordt vrijgesproken, dan kan je advocaat een schadevergoedingsverzoek indienen. De Staat wordt dan verzocht om alle kosten die je hebt moeten maken (zoals de advocaatkosten) te vergoeden. Het tegenovergestelde is echter ook waar; mocht je worden veroordeeld, dan kunnen de (advocaat)kosten – die in eerste instantie door je aanhouding door de Staat zijn vergoed – alsnog op jou worden verhaald. Maar let wel, je betaalt de kosten van rechtsbijstand alleen zelf als jouw draagkracht hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Check de tabel van de ‘reguliere toevoeging’ op: http://www.rvr.org/nieuws/2016/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2017.html.

Meer informatie 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de strafrechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten

Houben & van Dijck