Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

ZSM snelrecht

18 augustus 2014

Sinds kort lost het openbaar ministerie veelvoorkomende criminaliteit Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgerichte Mogelijk op; ZSM, oftewel snelrecht.

Voor bepaalde delicten

Hierdoor worden de relatief eenvoudige strafzaken afgedaan buiten de rechter om, zoals: openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling, (winkel)diefstal, vandalisme, bedreiging, belediging van ambtenaar in functie, en te hard rijden of onder invloed van alcohol rijden. Ook huiselijk geweld-zaken kunnen hiervoor in aanmerking komen omdat het in de familiale sfeer betreft.

Afdoeningswijzen

Daarbij zijn verschillende buitengerechtelijke afdoeningen in het kader van ZSM mogelijk:

 • Sepot (OM ziet af van de vervolging)
 • Voorwaardelijk sepot (OM ziet onder voorwaarden af van de vervolging)
 • OM-transactie (afkoop vervolging)
 • Strafbeschikking (vervolgingsdaad)
 • Taakstraf Openbaar Ministerie -zitting (TOM)
 • Oproep Ten Parkette – zitting (OTP)
  • Ten aanzien van minderjarigen
  • Ten aanzien van huiselijk geweld

Straffen

 • Werkstraf/leertraject (max 120 uur bij meerderjarigen en 60 uur bij minderjarigen)
 • Betaling van een geldboete
 • Betaling van een schadevergoeding

Deze straffen kunnen door het OM in combinatie met elkaar worden opgedragen. Indien u de afdoening niet voltooit, wordt u alsnog gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.

Belangenbehartiging advocaat

Bij deze bovenstaande afdoeningswijzen bent u niet in bewaring gesteld ten gevolge waarvan u niet automatisch een advocaat krijgt toegewezen. Het is uiteraard wel degelijk mogelijk en ook verstandig om u ook in deze situaties te laten bijstaan door een advocaat. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand en wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald, dan wel betaalt u het uurtarief van de advocaat.

mr. R.S.S. IJff

Houben & van Dijck