Strafrecht

verkeersongeval
Verkeersongeluk

De wetgever heeft het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij zwaar lichamelijk letsel wordt veroorzaakt of waarbij zelfs dodelijke slachtoffers vallen, in artikel 6 van de Wegenverkeerswet strafbaar gesteld als misdrijf.

politiebureau
Aangifte

Aangifte Strafbare feiten komen meestal ter kennis van de politie doordat het slachtoffer van een strafbaar feit daarvan aangifte doet. …

Bagram_prison_cell
Vernieling

Vernieling Een veel voorkomend strafbaar feit is vernieling. Regelmatig sta ik mensen bij die voor de rechtbank moeten verschijnen omdat…

Sepotgronden

Sepotgronden Seponeren betekent niet (verder) vervolgen. Het openbaar ministerie (OM) is exclusief belast met de vervolging van strafbare feiten en…

1 2 3