Strafrecht

Artikel 12 Strafvordering: beklag tegen niet vervolging

De meeste strafbare feiten komen ter kennis van het openbaar ministerie doordat het slachtoffer bij de politie aangifte doet. Na de aangifte kan door de politie onderzoek worden gedaan en bewijs worden verzameld. De officier van justitie beslist daarna of de persoon tegen wie de aangifte is gedaan wordt vervolgd. Wanneer de officier van justitie besluit om niet te vervolgen dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk zijn beklag doen bij het gerechtshof.

verkeersongeval
Verkeersongeluk

De wetgever heeft het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij zwaar lichamelijk letsel wordt veroorzaakt of waarbij zelfs dodelijke slachtoffers vallen, in artikel 6 van de Wegenverkeerswet strafbaar gesteld als misdrijf.

politiebureau
Aangifte

Aangifte Strafbare feiten komen meestal ter kennis van de politie doordat het slachtoffer van een strafbaar feit daarvan aangifte doet. …

Bagram_prison_cell
Vernieling

Vernieling Een veel voorkomend strafbaar feit is vernieling. Regelmatig sta ik mensen bij die voor de rechtbank moeten verschijnen omdat…

1 2 3