Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Het (ten onrechte) niet horen van een bezwaarmaker

03 april 2017   mr. J.J.L. Paijmans

Het (ten onrechte) niet horen van een bezwaarmaker of belanghebbende leidt niet langer zonder meer tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van een beslissing op bezwaar

Waar voorheen een beroep in vrijwel alle gevallen gegrond werd verklaard en een beslissing op bezwaar werd vernietigd, indien en voor zover de bezwaarmaker niet werd gehoord, is dit sinds kort niet meer zo vanzelfsprekend.

Voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘ CRvB’) d.d. 31 januari 2017 gold als uitgangspunt dat een bezwaarmaker of een andere belanghebbende het recht heeft om gehoord te worden en dat slechts enkel in een limitatief aantal gevallen door een bestuursorgaan zonder consequenties hiervan kan worden afgezien, te weten in de volgende gevallen:

  • het bezwaar kennelijk is niet-ontvankelijk;
  • het bezwaar is kennelijk ongegrond;
  • belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
  • belanghebbende heeft niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaard dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord;
  • aan het bezwaar wordt volledig tegemoet gekomen en andere belanghebbenden worden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

In voornoemde uitspraak van de CRvB is bepaald dat indien en voor zover een appellant voldoende gelegenheid heeft gehad om in beroep en hoger beroep alsnog zijn standpunten kenbaar te maken en stukken te overleggen het niet zo hoeft te zijn dat de appellant is benadeeld door hem niet in de gelegenheid gesteld te hebben te worden gehoord. Indien genoegzaam vast komt te staan dat appellant hierdoor niet is benadeeld leidt het feit dat hij niet in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worden niet zonder meer tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van de beslissing op bezwaar.

Het uitgangspunt is nog altijd dat u als bezwaarmaker of belanghebbende gehoord dient te worden. Indien hier ten onrechte van af wordt gezien zal dit slechts in uitzonderlijke gevallen niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van de beslissing op bezwaar. Mocht u ten onrechte niet zijn gehoord is het van belang hiertegen te protesteren en aan te tonen dat u hierdoor bent benadeeld.

 

Houben & van Dijck