Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bemiddelingskosten bij huur van zelfstandige woonruimte

24 februari 2014

Veel mensen die de laatste jaren op zoek zijn geweest naar een huurwoning of woonruimte in de particuliere sector zullen ze wel zijn tegen gekomen: de bemiddelingsbureaus die graag van dienst zijn bij het zoeken naar die woonruimte. Zij bieden – vaak via een website – verschillende woonruimtes aan waarop men kan reageren. Het is een kwestie van inschrijven en binnen de kortste tijd zit u lekker te wonen. Alles wordt geregeld, van bezichtigingen tot het opmaken van de huurovereenkomst. Kosten? Over het algemeen een maand huur, te vermeerderen met BTW. Aangezien deze kosten standaard door (haast) alle bemiddelingsbureaus worden gevraagd, kan men er ook niet omheen. Dus betaalt men maar..

Maar is het vragen van deze ‘bemiddelingskosten’ terecht? Onlangs heeft de kantonrechter te Amsterdam deze vraag beantwoord, in een geval waarbij de huurder deze courtage aan het bemiddelingsbureau had voldaan en deze vervolgens terug vorderde.

Maarten de Vocht, advocaat bij Houben & Van Dijck Advocaten in Eindhoven: ‘De kantonrechter oordeelde dat het vragen van die courtage in strijd is met de wet. Het is niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst af te spreken dat een derde (het bemiddelingsbureau) enig ‘niet redelijk voordeel’ toekomt. Van een dergelijk  voordeel is sprake indien een makelaar of andere tussenpersoon voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt, en aan de huurder een courtage vraagt. Enkel indien het gaat om een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamerhuur) mag van deze wettelijke bepaling worden afgeweken.’

Mensen die via een bemiddelingsbureau een woonruimte hebben gevonden en daarvoor een courtage hebben voldaan, doen er dan ook goed om te laten beoordelen of deze terug gevorderd kan worden. De advocaten van Houben & Van Dijck Advocaten te Eindhoven kunnen daarbij de benodigde juridische ondersteuning geven. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hoeft u voor die ondersteuning slechts een beperkte eigen bijdrage te voldoen.

Houben & van Dijck