Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Initiatiefwet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen op 7 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer

09 maart 2017   mr. J.J.L. Paijmans

Per 1 juli 2017 zal een nieuwe wet in werking treden die het verbiedt om nog betaaltermijnen te hanteren van 90 en soms wel 120 dagen zoals dat momenteel vaak gebeurd door bepaalde grote bedrijven ten opzichte van middelgrote- en/of kleine bedrijven.

Sommige mkb’ers maar ook zzp’ers lopen er in de praktijk tegenaan dat zij bepaalde goederen leveren en factureren, maar dat deze facturen vervolgens pas na enkele maanden worden voldaan. Dit leidt tot grote ergernis aangezien dit een enorme impact kan hebben op de liquiditeit van een onderneming. Met de wet, die op 7 maart 2017 (unaniem!) is aangenomen en die per 1 juli 2017 in werking zal treden, wordt verwacht dat deze handelwijze verleden tijd wordt.

Indien en voor zover een groot bedrijf besluit alsnog een betaaltermijn te hanteren van meer dan 60 dagen ten opzichte van een middelgroot- of kleinbedrijf is deze betaaltermijn nietig en wordt deze van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht een groot bedrijf ten opzichte van een middelgroot- of kleinbedrijf de maximale betaaltermijn hanteren van 60 dagen, maar zich hieraan niet houden, zal het groot bedrijf vanaf dat moment rente verschuldigd zijn. Met deze nieuwe wet wordt beoogd de norm te handhaven dat betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen. De rente die verschuldigd wordt indien betaling niet plaatsvindt binnen de maximale betaaltermijn van 60 dagen, geldt dan als stok achter de deur. Hiermee worden de kosten die gepaard gaan met achterstallige betalingen voor zover mogelijk beperkt. Het op tijd betalen van facturen zou immers normaal moeten zijn, hetgeen met de inwerkingtreding van deze wet wordt bevestigd.

Meer informatie

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Houben & van Dijck