Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kop-staart botsing gehad? Stel de wederpartij aansprakelijk!

21 november 2016   mr. J.J.L. Paijmans

Bij een aanrijding is vaak de eerste en meest belangrijke vraag: wie is schuldig? Immers, degene die schuld heeft aan een aanrijding zal de schade van de andere partij moeten vergoeden. Deze schade kan bestaan uit schade aan de auto maar eveneens kan sprake zijn van letselschade.

Het uitgangspunt is dat de achterop rijdende auto in beginsel altijd schuld heeft. De wet zegt hierover dat een bestuurder altijd in staat moet zijn om zijn auto tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. In sommige gevallen geldt op dit uitgangspunt een uitzondering. Onlangs moest de rechter uitmaken of dat er aansluiting moest worden gezocht bij het uitgangspunt, of dat hier de uitzonderingsregel van toepassing was.

Twee auto’s stonden stil voor een rood stoplicht. Op het moment dat het groen werd trokken de twee auto’s achtereenvolgens op. Doordat de motor van de voorste auto tijdens het optrekken plotseling afsloeg, en de achterste auto hier niet op had gerekend, was een aanrijding niet te voorkomen. De achterste auto stelde de voorste auto aansprakelijk en stelde dus dat het uitgangspunt niet van toepassing was, maar dat de uitzonderingsregel hier gold. Ten eerste omdat de voorste auto zich zodanig had gedragen dat daardoor hinder op de weg was ontstaan, hetgeen wettelijk verboden isop grond van artikel 5 van de Wegenverkeerswet en ten tweede op grond van het feit dat de voorste auto zich niet aan zijn verplichting had gehouden om bij groen licht door te rijden (artikel 68 lid 1, onder A RVV 1990)

De rechtbank was hier duidelijk over. Het is inderdaad zo dat de voorste auto bij groen licht door had moeten rijden, echter uit het feit dat de auto optrok, kan worden opgemaakt dat hij dit ook deed. Dat vervolgens de motor afsloeg en daardoor de auto tot stilstand kwam betekent nog niet dat de voorste auto zich niet aan zijn verplichting had gehouden om door te rijden bij groen licht. Het tweede standpunt werd dus niet gevolgd en ook het eerste standpunt ging niet op. De hinderlijke situatie die zou zijn veroorzaakt door de voorste auto was niet zodanig evident, en leverde ook geen zodanig evident gevaarlijke situatie op, dat gesproken kan worden van voldoende hinder om schuld te hebben aan de aanrijding. Het stilstaan van de auto zou immers (normaal gesproken) maar van korte duur zijn. Daarbij komt dat het plotseling optrekken of stoppen bij een groen verkeerslicht om allerlei redenen denkbaar is. Van achteropkomend verkeer en daarmee dus de achterste auto, mag worden verwacht dat hierop wordt geanticipeerd.
Meer informatie 

Heeft u vragen met betrekking tot de schuldvraag na een aanrijding en/of wenst u de andere partij aansprakelijk te stellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Houben & van Dijck