Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Matiging van een contractuele boete

14 oktober 2016   mr. M.C.J. Houben

De rechter doet dit niet vanzelf, u moet er om vragen!

In een recente zaak tussen websitebouwer en internetbedrijf Proximedia en een keukenmontagebedrijf heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep een vonnis van de kantonrechter vernietigd. De kantonrechter had de door Proximedia gevorderde contractuele boete van € 4.024,80 uit eigen beweging, zonder dat het keukenmontagebedrijf hierom gevraagd had, gematigd tot € 2.012,40. In hoger beroep heeft het Hof die beslissing vernietigd.

De wet verleent de rechter de bevoegdheid om, op verlangen van de schuldenaar, een bedongen boete te matigen indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De woorden “op verlangen van de schuldenaar” geven aan dat het hier niet een ambtshalve bevoegdheid van de rechter betreft, maar dat daarop door de schuldenaar een expliciet beroep moet worden gedaan. Dit strookt ook met de door de Hoge Raad gegeven uitleg dat de bevoegdheid tot matiging door een rechter terughoudend moet worden toegepast.

Het keukenmontagebedrijf had verzuimd de kantonrechter expliciet om matiging te vragen, het had enkel bezwaar gemaakt tegen de verschuldigdheid van de boete op zich. Dat vond het Hof niet voldoende, het keukenmontagebedrijf moest alsnog de volledig gevorderde boete betalen.

Wilt u de uitspraak zelf lezen. Kijk dan op: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:6087

Houben & van Dijck