Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Ondernemers opgelet: strikte eisen aan de 14-dagen aanmaning!

Op grond van de Wet Incassokosten (WIK) zijn ondernemers sinds 1 juli 2012 verplicht om een 14-dagenbrief te versturen naar een particuliere klant die een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan. In deze brief krijgt de klant nog een laatste kans om binnen 14 dagen te betalen zonder bijkomende kosten. Als de klant ook de 14-dagentermijn laat verstrijken, kunt u aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. Het is dus belangrijk om de 14-dagenbrief goed te formuleren.

In de praktijk blijkt er nogal wat onduidelijkheid te zijn over de vraag wanneer de 14-dagentermijn begint te lopen. Volgens de wet vangt de 14-dagentermijn aan op de dag na de aanmaning. De Hoge Raad heeft zich inmiddels over deze vraag uitgelaten en bepaald dat de 14-dagentermijn aanvangt op de dag na de dag waarop de brief door de schuldenaar is ontvangen. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met dagen waarop geen post wordt bezorgd (zondagen, maandagen en officiële feestdagen).

In de 14-dagenbrief moet dus niet staan dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen na heden’ of ‘binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief’. De juiste formulering is dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief door u is ontvangen’. U kunt ook aangeven dat er betaald moet worden binnen 14 dagen als u daarbij opmerkt dat de termijn van 14 dagen ingaat op de dag nadat de brief is bezorgd.

Voorbeeld: U verstuurt de 14-dagenbrief op 1 juni. De dag van ontvangst is 2 juni. De 14-dagentermijn begint op 3 juni en loopt dus af op 16 juni. Vanaf 17 juni kunt u aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten.

De 14-dagentermijn is een minimale termijn. U kunt een schuldenaar uiteraard ook een langere termijn bieden om te betalen. Als u een kortere termijn hanteert, kunt u geen aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten.

Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u uiteraard contact met één van onze advocaten opnemen. Wij staan u graag te woord!

Houben & van Dijck