Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie 

ZSM 

ZSM is een werkwijze van de politie en het Openbaar Ministerie om op een snelle manier niet te  zware strafbare feiten af te wikkelen. Het is een vorm van snelrecht, waarbij de zaak niet door een rechter wordt beoordeeld. ZSM staat voor “Zo Spoedig Mogelijk”. Dit gebeurt vaak nadat je bent aangehouden en kort bent vastgehouden op het politiebureau.

Hierdoor worden de relatief eenvoudige strafzaken afgedaan buiten de rechter om, zoals: openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling, (winkel)diefstal, vandalisme, bedreiging, belediging van ambtenaar in functie, en te hard rijden of onder invloed van alcohol rijden. Ook huiselijk geweld-zaken kunnen hiervoor in aanmerking komen omdat het in de familiale sfeer betreft.

Daarbij zijn verschillende buitengerechtelijke afdoeningen in het kader van ZSM mogelijk:

  • Sepot (OM ziet af van de vervolging)
  • Voorwaardelijk sepot (OM ziet onder voorwaarden af van de vervolging, bijvoorbeeld een proeftijd van twee jaar)
  • OM-transactie (afkoop vervolging bijvoorbeeld een geldboete)
  • Strafbeschikking (vervolgingsdaad, vaak ook in de vorm van een geldboete)
  • Taakstraf Openbaar Ministerie (TOM) – zitting bij het OM

De straffen die het OM kan voorstellen zijn:

  • Werkstraf/leertraject (maximaal 120 uur bij meerderjarigen en 60 uur bij minderjarigen)
  • Betaling van een geldboete
  • Betaling van een schadevergoeding

Deze straffen kunnen door het OM in combinatie met elkaar worden opgedragen. Indien je de afdoening niet voltooit, wordt je alsnog gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.

Als je bent aangehouden, dan heb je altijd recht op een strafrechtadvocaat via de piketregeling en kun je dit met je advocaat bespreken. Je kunt echter ook per brief door het Openbaar Ministerie worden benaderd. In dat geval is het raadzaam om een strafrechtadvocaat om advies te vragen. De advocaat kan dan jouw strafdossier opvragen en met jou de verdedigingsstrategie bespreken.  Mocht je met een ZSM-afdoening te maken hebben, aarzel dan niet om met een van onze advocaten contact op te nemen.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. Bij verdenking van een overtreding (dit zijn lichte strafbare feiten) wordt je voor de kantonrechter opgeroepen. Voor de minder zware misdrijven moet je verschijnen voor de politierechter. Dat is één rechter die meestal op de zitting meteen uitspraak doet. Voor zware misdrijven word je voor de Meervoudige Kamer gedagvaard. Dan beslissen drie rechters samen over de zaak en volgt de uitspraak twee weken later. Op de dagvaarding is vermeld voor welke rechter je moet verschijnen, waar en wanneer de zitting is en van welk strafbaar feit je wordt verdacht. Het is belangrijk om meteen nadat je een dagvaarding hebt ontvangen, contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Wij zullen dan direct jouw strafdossier opvragen en samen met jou de verdediging voorbereiden.

Strafbeschikking

Aan jou kan een strafbeschikking worden uitgereikt. Dat gebeurt meestal op het politiebureau, kort nadat je bent aangehouden. Alvorens een strafbeschikking te accepteren heb je het recht om met een strafrechtadvocaat te overleggen. De strafbeschikking houdt meestal in dat je een geldbedrag moet betalen, in ruil waarvoor de zaak niet voor de rechter wordt gebracht. Met een strafbeschikking op jouw naam heb je echter wel een strafblad. Het is daarom heel belangrijk om niet lichtvaardig strafbeschikkingen te accepteren en eerst met een strafrechtadvocaat te praten. Als er onvoldoende bewijs is dan kan je advocaat jou adviseren om de strafbeschikking niet te aanvaarden.

Ook als jij de strafbeschikking al wel hebt aanvaard, kan het van groot belang zijn om toch nog een strafrechtadvocaat om advies te vragen. Binnen 14 dagen na de strafbeschikking kan namelijk nog verzet hiertegen worden ingesteld. Het Openbaar Ministerie kan de zaak dan bij de politierechter aanbrengen die dan over de zaak moet oordelen. Als er onvoldoende bewijs is dan kan jouw advocaat voor vrijspraak pleiten. Als je wordt vrijgesproken dan krijg je geen strafblad. Bovendien is het Openbaar Ministerie gehouden aan bepaalde strafmaat-richtlijnen en kan een rechter daar wel van afwijken. Hierdoor kan een lichtere straf door de rechter worden opgelegd dan in de strafbeschikking staat.

Als je met een strafbeschikking wordt geconfronteerd, aarzel dan niet om met een van ons contact op te nemen. Wij zullen dan samen met jou bekijken wat we ertegen kunnen doen en alles proberen om een strafblad te voorkomen. Zie ook ‘Strafblad en VOG’.

 

Houben & van Dijck